top of page

Stejná srdce

Veronika a Kačenka. Co říci? Jsou to dvě ryzí a čisté duše. Když je člověk spolu pozoruje, jejich tanec, vzájemnou komunikaci vidí, že se tam odehrává cosi výjimečného. Veronika ke své kobylce Kačence přistupuje s rovností, laskavostí a ta jí oplácí důvěrou a věrností.

Láska překračuje čas i prostor, nezáleží ji na druhu, naopak je nití, co propojuje i dva odlišné světy. Tyto fotky jsou mi těchto spojení důkazem.