top of page

Svatby

Vtom však portiéru zčeří vstupující náhlý host. Krokem, který ticho měří, vstoupíš ty, jak budoucnost.
Objevíš se u mých dveří, mírná, v šatech bělostných, šitý jakby z téhož peří jak ten padající sníh. - Boris Pasternak